TP Mesokombinat-promet d.o.o. Leskovac

TP Mesokombinat-promet d.o.o. Leskovac

  • Šifra delatnosti: 1011-Prerada i konzervisanje mesa

  • Matični broj: 17270834

  • PIB: 101907258

  • Računi: 160-12816-40; 220-115550-23; 205-173488-29

  • Šifra delatnosti: 1011-Prerada i konzervisanje mesa

  • Matični broj: 17270834

  • PIB: 101907258

  • Računi: 160-12816-40; 220-115550-23; 205-173488-29

Veleprodaja

Veleprodaja

Služba prodaje

Poslovni Centar Beograd

  • Obrenovacki drum 51
    Beograd
  • +381 (11) 3571304
  • +381 (11) 3571249

  • fax +381 (11) 3571248
  • +381 (63) 495676

Služba prodaje

Poslovni Centar Beograd

  • Obrenovacki drum 51
    Beograd
  • +381 (11) 3571304
  • +381 (11) 3571249

  • fax +381 (11) 3571248
  • +381 (63) 495676

Prodavnice

Prodavnice

Broj 1

  • Bulevar Oslobođenja 45
    Leskovac
  • +381 (16) 213523
  • +381 (63) 496862

Broj 2

  • Bulevar Oslobođenja 145
    Leskovac
  • +381 (16) 241741

  • +381 (63) 496864

Broj 1

  • Bulevar Oslobođenja 45
    Leskovac
  • +381 (16) 213523
  • +381 (63) 496862

Broj 2

  • Bulevar Oslobođenja 145
    Leskovac
  • +381 (16) 241741

  • +381 (63) 496864

Distributeri za roštilj meso

Distributeri za roštilj meso

Za Republiku Severnu Makedoniju
Lemis doo Skopje

Za Republiku Crnu Goru
Bonesa doo Bar

Za Republiku Severnu Makedoniju
Lemis doo Skopje

Za Republiku Crnu Goru
Bonesa doo Bar