Kontakt Informacije

Podaci o firmi

Pun naziv:  Trgovinsko preduzeće Mesokombinat-promet d.o.o. Leskovac

Skraćeni naziv:  TP Mesokombinat-promet d.o.o. Leskovac

Adresa:  Turekovac bb, Leskovac

Šifra delatnosti:  1011-Prerada i konzervisanje mesa

Matični broj:  17270834

PIB:  101907258

Računi: 160-12816-40; 155-13765-37; 325-44635-75

 

 

01alek design